به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا، با گذشت زمان و نیاز روزافزون صنایع آرایشی، بهداشتی، نساجی، غذائی و ... به رنگهای بیشتر و متنوعتر، انسان ناچار به تهیه و تولید انبوه رنگها به روشهای صنعتی و اکثراً مضر برای سلامت انسان و محیط زیست شد که تولید و مصرف آن در صنایع غیرخوراکی موجب آلودگی هوا، سفرههای آبهای زیرزمینی و آبهای جاری و همچنین آلودگی زمینهای کشاورزی و مراتع و صنعت غذايی، آرایشی و بهداشتی شده و موجب نگرانی عمیق درباره میزان ایمنی رنگهای شیمیائی یا مصنوعی در سلامت بدن شده است.

بر همین اساس، متخصصان مواد غذایی مانند گذشته‌های دور به دنبال استفاده مجدد و علمی‌تر از رنگ‌های طبیعی هستند؛ در این میان رنگ‌های قارچی از جمله رنگ‌های موناسکوس پرپورئوس، کاربردهای وسیع و بسیار مهمی در سلامتی، تغذیه و اقتصاد جامعه انسانی دارند. این قارچ بر اساس شرایط محیط رشد قادر به تولید رنگ‌های قرمز، نارنجی و زرد است.

مزیت‌هایی که موجب استقبال جهانی از تولید این رنگ شده، در دسترس و ارزان بودن ماده اولیه آن یعنی برنج و راندمان مناسب تولید رنگ است.

هدف اصلی در طرح تولید رنگ تام از قارچ موناسکوس پرپورئوس تولید یک رنگ کاملاً طبیعی و بدون ضرر برای سلامت مردم است. این رنگ به دلیل طبیعی بودن جایگزین ندارد، زیرا هر رنگ طبیعی خصوصیات شیمیایی و فیزیولوژیکی و صنعتی خاص خود را دارد که کاربرد آن را کاملاً اختصاصی ميكند.