ایستگاه پرورش خلاقیت کودک و نوجوان در ۶ غرفه مختلف شامل، ایستگاه قصه دوست، یار پنددان، کتاب من، دوست هنرمند من کتاب، قصههای شهروندی، آموزش قصهگویی به مادران برنامه متنوعی را بامشارکت مستقیم والدین و کودکان ۶ تا ۱۲ ساله ارایه میدهد.بنابراین گزارش، در غرفه کتاب من، کتاب یار مهربان با موضوع کتابخوانی به صورتی توزیع میشود که امکان درج نام کودک متقاضی در داستان کتاب به عنوان شخصیت داستان وجود دارد.

همچنین در غرفه دوست هنرمند، کودکان می‌توانند باموضوعات مرتبط با کتاب و کتابخوانی در حضور مربی نقاشی بکشند و در پایان بهترین نقاشی به صورت بنر چاپ و بر دیوار غرفه نصب می‌شود. در غرفه قصه دوست با استفاده از ۹ تصویر درهم ریخته از کودکان خواسته می‌شود تا به صورت گروهی، به همراه اعضای خانواده فرآیند تولید کتاب، از کاغذسازی تا عرضه کتاب در فروشگاه و کتابخانه را مشاهده کنند.

در غرفه قصه‌های شهروندی ایستگاه سنجش هوش کودکان در موضوعات شهروندی برپا شده است که در آن با استفاده از بازی قوه تخیل و هوش اجتماعی کودکان سنجیده می‌شود.

منبع: فارس