به گزارش افکار 'امیر دربندی' در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: تحقیق در مورد این روش با استفاده از نوعی سلول های بنیادی و بدون نیاز به جراحی باز قلبی انجام می شود.

' پیمان کیهان ور ' یکی از مجریان این تحقیق نیز در باره جزئیات آن گفت: در این تحقیق سلول های بنیادی بالغ طی روندی به رگ سازی می پردازند و سپس این سلول ها برای پیشگیری از سکته به افرادی که در معرض این بیماری قلبی قرار دارند، داده می شود.

این پزشک نانوتکنولوژی خاطرنشان کرد هدف نهایی از اجرای این تحقیق، رگ سازی در بیماران قلبی است و این طرح پس از طی کردن مرحله آزمایشات حیوانی وارد مراحل انسانی خواهد شد.

كیهان ور تاكید كرد نتایج این طرح تحقیقاتی در آینده ای نزدیك اعلام خواهد شد.