ترس مجری جنجالی شبکه یک از سرفه‌های مهمان برنامه را در ویدئوی زیر ببینید.