ابوالفضل صفری، تهیه کننده سریال خانه امن گفت: در جریان تولید سریال خانه امن، سردار سلیمانی به شهادت رسید.

ما در سریال خانه امن بخش‌هایی را به کار اضافه کردیم تا به حاج قاسم سلیمانی ادای دین کرده باشیم.

اما با اضافه کردن کارکتر ایشان به داستان مخالفت کردم چرا که برای این کار خیلی زود بود، باید آن‌طور که باید و شایسته است این کار انجام شود.