فلور نظری در اینستاگرامش نوشت:
شام ایرانی شروع شد اولین قسمت در فیلیمو و نماوا

شام ایرانی