مرتضی شایسته سخنگوی شورای صنفی نمایش درباره مصوبات این شورا، گفت: اکران فیلم سینمایی « دیدن این فیلم جرم است » از امروز در سینماهای شهرستان های کل کشور آغاز می شود و پس از بازگشایی سینما‌ها در تهران نیز نمایش داده خواهد شد.

وی در خصوص قرار گرفتن سینماها در گروه ۲ مشاغل کرونا، بیان کرد: احتمال دارد این اتفاق رخ دهد اما هنوز هیچ چیز قطعی نشده است.