روابط عمومی رادیو فرهنگ این خبر را به نقل از دبیر سی نهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر اعلام کرده است که از برگزاری جلسه ای با علیرضا حبیبی، مدیر شبکه رادیویی فرهنگ و مبشری مدیر گروه اندیشه این شبکه خبر داده است.

بر این اساس، مقرر شده است در جریان برگزاری جشنواره تئاتر فجر ، بخش ویژه ای در رادیو فرهنگ برای اطلاع رسانی درباره اخبار سی ‌و نهمین جشنواره تئاتر فجر اختصاص باید.

با توجه به شرایط کرونایی موجود به طور مسلم جشنواره سی و نهم تئاتر فجر حضوری برگزار نمی شود و استفاده از ظرفیت های صداوسیما و فضای مجازی، می تواند راهگشا باشد.

همچنین رادیو فرهنگ برای پخش زنده مراسم جانبی همچون افتتاحیه و اختتامیه این جشنواره اعلام آمادگی کرده است.

اطلاع رسانی درباره مراسم جمعی و کارگاه های تخصصی جشنواره تئاتر فجر و ضبط و پخش در زمان مناسب از رادیو فرهنگ از دیگر برنامه ها برای پوشش جشنواره است.