نماهنگ «رمز اتحاد» با صدای سید یوسف موسوی با تصاویری از حضور حاج قاسم سلیمانی در اتاق فرماندهی عملیات دیدنی شد.