محسن تنابنده مهمان شهاب حسینی در برنامه همرفیق بود.

او در این برنامه خاطره ای از همکاری مشترکش با شهاب حسینی را بیان کرد که مربوط به فیلم «سرزمین کهن» ساخته کمال تبریزی بود.