ماجرای کرونا گرفتن محسن تنابنده از زبان خودش در برنامه همرفیق را خواهید دید.