چندتن از شعرا درباره شهید محسن فخری زاده به شعرخوانی پرداختند.

 
شعرخوانی الهام نجمی

 

شعرخوانی علی محمد مودب


شعرخوانی حسین صیامی


شعرخوانی علی داوودی