گروه ستاره هشتم متشکل از 35 دختر که در مرحله قبل با زنگ طلایی رویا نونهالی به مرحله نیمه نهایی عصر جدید رسیده بودند اجرای خود را در این مرحله انجام دادند.

دختران آکروبات کار ستاره هشتم در نیمه نهایی عصر جدید توانستند 4 ضربدر سفید از داوران دریافت کنند.

گروه ستاره هشتم به رسم قدردانی از رویا نونهالی تصویر وی را در این اجرا نمایش دادند.

اجرای دختران ستاره هشتم را در نیمه نهایی عصر جدید میبینید.

حجم ویدیو: 19.92M | مدت زمان ویدیو: 00:06:16