طی حکمی از سوی علی فروغی مدیر شبکه سه سیما، مسعود کریمی خضراء به سمت قائم مقام خانه تولیدات جوان سازمان صداوسیما منصوب شد.

پیش از وی سید حسین میری این مسئولیت را برعهده داشت.

قائم مقام گروه اجتماعی شبکه سه سیما ، عضویت در شورای طرح و برنامه شبکه سه و شبکه ورزش، مدیر کل اخبار استان‌های خبرگزاری مهر و عضویت در تحریریه موسسه مطبوعاتی ایران از جمله سوابق کریمی است.