یکی از حاشیه‌های روز نخست برگزاری جشنواره فیلم فجر ، انتشار عکس‌ها و فیلم‌هایی درباره رعایت نشدن فاصله‌گذاری اجتماعی بود.

حالا در آغاز دومین روز جشنواره عکس‌هایی منتشر شده است که نشان می‌دهد فاصله‌گذاری اجتماعی با دقت رعایت شده است.

عکس | رعایت سفت و سخت فاصله‌گذاری اجتماعی در جشنواره فیلم فجر