اشک های نیما کرمی در برنامه زنده در لحظه قرائت آخرین مصاحبه علی انصاریان .