کشور چین روز جمعه لیست جدیدی از دستورالعمل‌های اخلاقی برای بازیگران و دیگر مجری‌ها منتشر و گفت که در صورت عدم رعایت آن‌ها ممکن است با ممنوعیت دائم کاری در حرفه شان مواجه شوند.

انجمن هنرهای نمایشی ، یک سازمان غیر انتفاعی که توسط دولت چینی حمایت می‌شود در وبسایت خود نوشت: بازیگران نباید اخلاق و اخلاقیات، نظم عمومی اجتماعی یا آداب و رسوم خوب را نقض کنند و باعث تاثیر منفی جدی در جامعه شوند.

این انجمن گفت: بازیگران نباید نفرت و تبعیض را بین گروه‌های قومی برانگیزند و فرقه‌ها یا خرافات را ترویج دهند. این قوانین جدید به صورت آزمایشی از اول مارس اجرا خواهند شد.

این انجمن اعلام نکرد که چرا تصمیم گرفته اکنون چنینی سیاستی را اعلام کند. اما مصرف کنندگان چینی به طور فزاینده‌ای انتظاراتشان از رفتار کمپانی‌ها و سلبریتی‌ها به خصوص سلبریتی‌های خارجی را ابراز کرده اند. یک برند ایتالیایی بعد از انکه ژنگ شوانگ، بازیگر چینی درگیر ماجرا‌هایی جنجالی شد که توجه مردم چین را جلب کرده بود، با این بازیگر قطع همکاری کرد.

انجمن همچنین گفت تحت این قوانین جدید، مجریان نباید در فعالیت‌های غیر قانونی مثل قمار و مواد مخدر فعالیت داشته باشند. انجمن افزود، افرادی که از قوانین جدید تخلف کنند فقط پس از کسب تایید واحد اخلاق مجاز به ادامه فعالیت خواهند بود.