نامزدهای جوایز موسیقی، طراحی فضا، بازیگر زن و بازیگر مرد بخش ویژه «سرباز انقلاب» در سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر معرفی شدند.

نامزدهای بخش موسیقی
مازیار اسدزاده و امید کرمی برای نمایش «او پهلوان اکبره»
محمد نادری برای نمایش«انگشتری»
مهدی کرمی برای نمایش «قاصد»

طراحی فضا
سید مهرداد کاووسی برای نمایش «زهی خیال باطل»
نسا سلیمانی و علیرضا آقایی برای نمایش «انگشتری»
 سعید بادینی برای نمایش«ژنرال»

بازیگر زن
آرزو جعفری برای نمایش «قاصد»
نجمه محرابی خوزانی برای نمایش «زندگی با طعم باروت»
نرگس خاک کار برای نمایش «آن سال‌ها»

بازیگر مرد
سید مهرداد کاووسی برای نمایش«زهی خیال باطل»
سعید براتی برای نمایش «انگشتری»
مرتضی مودی برای نمایش «ژنرال»
سید پویا امامی برای نمایش «زندگی با طعم باروت»