علی فریادی استندآپ کمدی معروف خود درباره نردم عادی و شوخی با رفتارهای مردم را بار دیگر به عصرجدید آورد.

علی فریادی در مرحله قبل با رای نجات به نیمه نهایی عصر جدید رسید.

حجم ویدیو: 48.22M | مدت زمان ویدیو: 00:15:23