پوریا رحیمی سام ، پیرامون حضورش در فیلم سینمایی «زالاوا» گفت: قصه پیوند خوردن من با فیلم سینمایی «زالاوا» مربوط به چهار یا پنج سال گذشته است، من از همان نسخه های ابتدایی فیلمنامه در جریان اثر قرار گرفتم و فیلمنامه برایم بسیار جذاب بود. 

وی در همین راستا ادامه داد: از همان روزی که فیلمنامه زالاوا را خواندم جذب آن شدم و بازی در آن برایم بسیار وسوسه انگیز بود، همیشه طلب آن را داشتم که شانس بازی در نقش «آمردان» را داشته باشم، این کاراکتر شخصیت محبوب من در فیلمنامه بود و خوشبختانه در انتها آن را بازی کردم.

بازیگر فیلم سینمایی «زالاوا» درباره سختی نقش «آمردان» افزود: در ابتدا این را بگویم که فیلم فراز و فرودهای مختلفی را پشت سر گذاشت تا در نهایت اثر ساخته شود، گروهی همدل و بزرگ پشت این کار بودند تا اثر ساخته شود و خوشحالم که در نهایت من توانستم در نقش آمردان حاضر شوم. 

وی درباره « زالاوا » را اثری متفاوت در سینمای کشور خواند و اظهار کرد: این فیلم یک ژانر متفاوت در سینمای کشور است، یکی از مزایای اصلی فیلمنامه زالاوا تازگی و جسارت آن بود، آرزوی هر بازیگری است که در دوران کاری خود با پیشنهادی مثل زالاوا روبرو شود، به نظر من این فیلم یک پیشنهاد تازه و یک ژانر متفاوت برای مخاطبان سینمای کشور است. 

بازیگر فیلم «من میترسم» در همین رابطه تاکید کرد: فیلم سینمایی «زالاوا» در فرم با اکثریت آثار سینمای کشور متفاوت است اما در عین حال کاملا قصه گو بوده و به نظر من تمام گذاره های ارتباط با مخاطب عام را هم در خودش دارد و مخاطب عام می تواند به راحتی با داستان اثر روبرو شود. 

وی درباره مضمون اصلی فیلم «زالاوا» افزود: به نظر من فیلم سینمایی زالاوا درباره باورها است، البته به کج باوری و گذاره های اشتباه در ذهن انسان می پردازد، ما در طول زندگی و تاریخ گاها با این نوع از کج باوری روبرو بوده ایم که در این فیلم به خوبی به آن اشاره شده است. 

رحیمی سام درباره رسیدن خود به نقش «آمردان» خاطرنشان کرد: در راس قضیه ارسلان امیری بود که به خوب با فضا و زبان اثر آشنا بود و توانست بهترین راهنمایی ها را برای بازیگران خود به همراه داشته باشد، در کل ما ماه های زیادی را تمرین کردیم تا در نهایت توانستیم کاراکترهای حاضر در اثر را ارائه دهیم، زالاوا بدون شک اثری کاملا جمعی است که با درایت و مهر ارسلان امیری به ثمر نشسته است.