تشکر استاد شیخ حسین انصاریان بابت تسلیت مردم برای فوت برادرزاده‌اش علی انصاریان را در ویدئو زیر می بینید.