میر نادر مظلومی بازیگر تئاتر ، درباره معضلات این هنر، گفت: از جمله مشکلات تئاتر بحث آموزش است که در این ایام کمتر به آن پرداخته شد. این روزها آثار هنرمندان روی صحنه می‌رود، اما جامعه مخاطب آن طور که باید از این نمایش‌ها استقبال نمی‌کند. این اتفاق می‌تواند متأثر از تعطیلات یک ساله‌ سالن‌ها باشد.

وی افزود: لازم به ذکر است که انتخاب متن نمایش تأثیر بسزایی در روند کار خواهد داشت. کما اینکه اگر نمایشنامه‌ای بدون دانش و آگاهی انتخاب شود و به مرحله‌ تولید برسد، به گمراهی گروه و در پی آن متضرر شدن مخاطب می‌انجامد.

این بازیگر درباره دیگر مشکلات هنر تئاتر اظهار داشت: مسئولان فرهنگی آن طور که شایسته است از هنرمندان تئاتر حمایت نمی‌کنند؛ بنابراین نمی‌توانند هنرمندان این حوزه را از نظر تولید اثر و ارائه محتوا پوشش دهند. هنرمندان باید قادر باشند با انسجام و دقت بیشتری مخاطب را از اهمیت حضور هنر نمایش در زندگی مطلع کنند.

مظلومی ادامه داد: بنابراین سه ضلع مشکلات آموزشی، عدم اشراف عده‌ای از هنرمندان جوان به حوزه تئاتر و حمایت کم مسئولان فرهنگی را می‌توان جزو مهمترین معضلات این روز‌های هنر نمایش به شمار آورد.

وی در پایان تصریح کرد: هنر تئاتر جزو چرخه‌های مهم فرهنگی به شمار می‌آید. این هنر می‌تواند مخاطب را از نظر فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و ... آگاه سازد؛ لذا برای رشد بیشتر آن حمایت همه جانبه مسئولان فرهنگی وقت، نظام آموزشی کاربردی در دانشگاه‌ها و البته مطالعه عمیق هنرمندان این حوزه درباره متون ادبی و نمایشی نیاز است. این روند می‌تواند به رشد و شکوفایی هرچه بیشتر تئاتری ها کمک کند. همچنین به طور حتم اگر چنین شود، شاهد آثار قابل توجهی در این حوزه خواهیم بود.