موشن‌گرافیک «مهندس واقعی» به مناسبت روز مهندس با موضوع مرور زندگی پرافتخار شهید سرافزاز جبهه جهاد و مقاومت؛ حاج ابومهدی المهندس تولید و منتشر شد.

همزمان با روز مهندس، موشن‌گرافیک جدیدی با موضوع بررسی زندگی پرافتخار فرمانده سرافزار جبهه جهاد و مقاومت اسلامی؛ شهید حاج ابومهدی المهندس از سوی خانه طراحان انقلاب اسلامی تولید و منتشر شد. 

این موشن‌گرافیک که « مهندس واقعی » نام دارد، به کارگردانی حسین صدرایی‌نسب ساخته شده است. 

در ادامه، موشن‌گرافیک «مهندس واقعی» را تماشا می‌کنید: