مراسم اعطای جوایز هفتاد و هشتمین دوره جوایز سینمایی و تلویزیونی گلدن گلوب همواره در هفته نخست سال جدید میلادی برگزار می‌شد، امسال به دلیل بحران کرونا و تعویق جوایز اسکار و دیگر جوایز سینمایی با حدود دو ماه تاخیر برگزار شد.

تصاویری از برگزاری هفتاد و هشتمین دوره جوایز گلدن گلوب را منتشر کرده است:

1

2

3

4

5678910

11

1213

14

15