گروه مجاز با اجرای بی نظیر و کمدی خود در فینال عصر جدید درخشیدند.

نکته جالب آرزوی یکی از اعضای گروه مجاز بود که پدرش در زمان اجرا حضور داشت.

اجرای گروه مجاز در فینال عصر جدید را می بینید.

 

حجم ویدیو: 45.07M | مدت زمان ویدیو: 00:14:15