سحر قریشی این عکس را در اینستاگرام به اشتراک گذاشته است:

سحر قریشی