داریوش فرضیایی یا همان عمو پورنگ پستی در اینستاگرام به دلیل مرگ ناگهانی آزاده نامداری منتشر کرد.

واکنش عمو پورنگ به درگذشت آزاده نامداری