روشنک عجمیان با انتشا عکسی از آزاده نامداری نوشت:

به قضاوت هاتون ادامه بدید.

به تمسخر کردنتون ادامه بدید.

جُک درست کنید..

لعنت و لعنت به همه اونهایی که پر از کینه و قضاوت هستند،چه دوست چه همکار چه هرفرد دیگه ای..

وای برماااا..

خبر تلخ بود پر از بغض و ناباوری ام..خدا به مادر و فرزند آزاده عزیز صبرو آرامش بده

#آزاده_نامداری #قضاوت_فقط_مخصوص_خداست

#روشنک_عجمیان

؛پ ن؛بااحترام به خیلی از عزیزانم ،کامنتها و میبندم،چون لبریزم از غم برای این جماعت ظاهر پسند...