شقایق دهقان با انتشار این عکس به خبر درگذشت آزاده نامداری واکنش نشان داد:

«بذار بگم چى از همه بدتر بود آزى، این جورى رفتنت، این جورى رفتنت از همه چى بدتر بود...... »