توئیت های المیرا شریفی مقدم را در ادامه مشاهده خواهید کرد:

اظهارات خانم مجری پس از دریافت واکس کرونای ایرانی /عکس

V0913781.png

E9138110.png