الناز شاکردوست با انتشار این تصاویر در پستش نوشت:

خــــــدایا شکـــرت

الناز شاکردوست

V4588140.شاکردوست