شاهین صمدپور این عکس را در صفحه شخصی خود استوری کرد.

همسر آزاده نامداری