آناهیتا نعمتی با انتشار این عکس ها نوشت:

اولین بوسه بر قله عشق بماند به یاد

نعمتی

نعمتی

نعمتی