اکران آنلاین سال گذشته  با بلیت ۱۲ هزار تومانی برای فیلم «خروج» شروع شد. این قیمت طی سال ۹۹ در چند مرحله افزایش یافت و حالا برای « شنای پروانه » قیمت ۳۰ هزار تومانی برای بلیت و ۲۷۰۰ تومان مالیات تعیین شده تا این قیمت نسبت به سال گذشته بیش از دو و نیم برابر افزایش و ۱۷۳ درصد رشد کند!