مراسم یادبود آزاده نامداری در قطعه هنرمندان بهشت زهرا برگزار شد. در ادامه تصاویری از این مراسم مشاهده می کنید.

 

مراسم یادبود آزاده نامداری

 

مراسم یادبود آزاده نامداری

مراسم یادبود آزاده نامداری