ابراهیم عامریان تهیه کننده سینما ، با اشاره به اکران فیلم دینامیت از ۹ تیرماه گفت: در این شرایط هدف ما فروش فیلم نیست و فقط به فکر احیای سینما هستیم.

وی افزود: «دینامیت» فیلم خوبی است و مخاطبان پس از تماشای آن با حال خوب سینما را ترک می کنند.

عامریان گفت: مدت ها بود که سینما فیلم خوب کمدی نداشت و مطمئن هستم مخاطبان با دینامیت یک ساعت و نیم حال خوب در سینما دارند.