سلیم غفوری مدیر شبکه افق از اواخر خردادماه چند وقتی است به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در بیمارستان خاتم بستری است و در بخش آی سی یو تحت مراقبت بود.

وضعیت جسمانی مدیر شبکه افق در این چند وقت به تدریج رو به بهبودی بوده و به تازگی هم به بخش عمومی منتقل شده است.

وضعیت عمومی مدیر شبکه افق در حال حاضر پایدار و از ایمنی بالاتری برخوردار است.

سلیم غفوری از مدیران توانمند صداوسیماست که پیش از شبکه افق مدیریت شبکه مستند را بر عهده داشت.