به گزارش افکارنیوز به نقل از خانه ملت، علی دارابی معاون سیما در بخشنامه تازهای که به شبکهها ارسال شده اعلام کردهاست تنها تهیهکنندگان رسمی سازمان صداوسیما میتوانند به تولید برنامه در شبکههای یک، دو، سه، چهار و تهران بپردازند.

بر اساس این بخشنامه دیگر تهیه‌کنندگان در شبکه آموزش ساماندهی می‌شوند و تنها در این شبکه می‌توانند به برنامه‌سازی اقدام کنند.

براساس این بخشنامه تهیهکنندگان رسمی نیز بر اساس تجربه و تحصیلات خود درجهبندی شده و پس از این برای مثال تهیهکننده برنامه کودک نمیتواند به تولید یک برنامه سیاسی اقدام کند./