فتحعلی اویسی در برنامه خندوانه گفت: همه مردم خواهر و برادر من هستند؛ وقتی همه ما از یک جنس هستیم؛ وقتی همه نواده های یک نفر هستیم؛ برای همین گفته می‌شود بنی آدم اعضای یکدیگرند ؛ حیف این که هنگام نیاز به یکدیگر کمک نکنیم؛ تولد و مرگمان شبیه هم است.

 

حجم ویدیو: 10.33M | مدت زمان ویدیو: 00:05:14