به گزارش افکار به نقل از باشگاه خبرنگاران، براساس قانون جرایم رایانه ای چنان چه تغییر یا تحریف از طریق ابزارهای مخابراتی به صورت مستهجن باشد به هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

همچنین هر کس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی، خانوادگی و یا اسرار دیگران را بدون رضایت آنها منتشر کند و در دسترس دیگران قرار دهد به نحوی که منجر به ضرر و یا موجب هتک حرمت و حیثیت شود به حبس از نود و یک روز تا دو سال و یا جزای نقدی از ۵ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

لازم به ذکر است، هر کس به قصد تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کرده و یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد به طوری که از انجام این اقدام ضرر مادی یا معنوی به دیگران وارد شود یا نشود افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.