تزریق دوز سوم واکسن کرونا به هنرمندان پیشکسوتی که دوز دوم واکسن (سینوفارم و برکت) را تا تاریخ ۳۱تیرماه ۱۴۰۰ دریافت کرده‌اند، از صبح امروز روز دوشنبه ـ اول آذر ۱۴۰۰ درباغ زیبا آغاز شد.

امروز هنرمندانی همچون ناصر آقایی، مریم معترف، محمد گلریز، محمدعلی ساربان، خسرو حکیم رابط، عباس اخوین، هادی مرزبان، مهدی آذر سینا، اکبرنیکان پور، رشیدوطن دوست و... حضور داشتند.

محمد گلریز در حال تزریق دوز سوم واکسن کرونا اجرای متفاوتی داشت.

در ادامه اجرای متفاوت محمد گلریز را در هنگام دریافت دوز سوم واکسن کرونا مشاهده می کنید:

 

حجم ویدیو: 7.32M | مدت زمان ویدیو: 00:01:51