رهبر قنبری، کارگردان فیلم سینمایی «اینان» با اشاره به روند تولید این فیلم گفت: فیلم سینمایی «اینان» این روزها مراحل پایانی خود را طی می کند و به زودی آماده نمایش می شود.

او درباره حضور در چهلمین دوره جشنواره فجر گفت: برای حضور در جشنواره اقدام کردیم ولی حضور یا عدم حضورمان در جشنواره به انتخاب های هیأت انتخاب مربوط می شود.

آماده سازی «اینان» برای حضور در جشنواره فجر