بهروز افخمی در برنامه برنامه جهان آرا اظهار داشت: فرهادی در فروشنده، به شکل تصنعی و سرهم بندی شده، می‌خواهد مخاطب را به جایی برساند که فکر کند قضاوتش اشتباه بوده.
نامه اصغر فرهادی را که خواندم، دیدم در وضعیت سختی گیر افتاده چون او سیاستمدار است و سعی کرده هیچ کس را با خودش دشمن نکند، البته الان هم گفته از همه‌تان بیزارم.

انتقادات تند افخمی از فرهادی در برنامه جهان آرا


سیاه‌نمایی فیلم‌های مورد پسند جشنواره‌های خارجی، صرفا معطوف به جمهوری اسلامی نیست بلکه ایران و ایرانی بودن مورد کینه آنهاست.