به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، در هنگام پلك زدن، يك لايه مايع نازك بر سطح چشم پخش ميشود. آزمايشات نشان ميدهد كه پس از هر بار چشمك زدن اين لايه به سرعت خنك ميشود و در بيماران مبتلا به خشكي چشم، سرعت خنك شدن سريعتر است.

محققان برای بررسی روند سرد شدن لایه اشک، مدل انتقال حرارت را با جزئیات دقیق طراحی کردند که نشان می‌دهد، دمای اشک در طول دوره بین دو چشمک زدن اندکی افزایش می‌یابد.

بر اساس مدل ریاضی جریان حرارت اشک، اگر سطح لایه نازک اشک افزایش پیدا کند، یعنی هرچه مدت زمان گریه کردن طولانی تر شود، به تبع آن حرارت اشک نیز افزایش می یابد.

اما زمانیکه انتقال حرارت در منطقه ضخیم از زیر لایه اشک صورت می‌گیرد و فواصل پلک زدن بیشتر شود، غشا به سرعت سرد می‌شود.

محققان در ادامه تحقيقات خود قصد دارند روشهاي تازهاي براي مدلسازي تركيبات چربي و پويايي درجه حرارت اشك در طول حركت پلك زدن تهيه كنند.