به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، تايپ كردن بر روي صفحات لمسي بويژه در هنگام راه رفتن، كار نسبتا دشواري است؛ اما صفحات لمسي در مقايسه با صفحه كليدهاي متداول، از مزيتهاي بيشتري برخوردار هستند كه امكان سازگاري با سبكهاي مختلف تايپ افراد را فراهم ميكنند.

«لی فیندلیتر» از محققان دانشگاه مریلند و «جاکوب ووبروک» از دانشگاه واشنگتن برای بررسی سبک‌های مختلف تایپ از ۱۲ نفر خواستند که مجموعه‌ای از عبارات را بر روی صفحه کلید مجازی تایپ کنند.

این بررسی نشان داد در زمان استفاده از صفحه کلید مجازی امکان قرار گرفتن دست در بخش پایین کلید به جای مرکز و تایپ یک حرف اشتباه وجود دارد.

زمانی که سیستم این تغییر را متوجه می‌شود، طرح‌بندی صفحه کلید مجازی با توجه به الگوی تایپ فرد تغییر پیدا می‌کند و اگر کاربر بازهم به جای فشار دادن بر مرکز کلید، روی قسمت پایین اشاره کند، اندازه کلید کوچک تر می‌شود.

استفاده از صفحه کلید مجازی اختصاصی یا سازگار با شیوه تایپ هر فرد می‌تواند سرعت تایپ را تا ۱۵ درصد افزایش داده و باعثکاهش میزان خطا در هنگام تایپ شود.

محققان از اين دادهها براي طراحي نرم افزار صفحه كليد مجازي WalkType تلفن همراه آيفون استفاده كردند كه مي تواند سرعت تايپ كردن را در مقايسه با صفحه كليدهاي متداول تا ۱۳ درصد افزايش دهد؛ همچنين ميزان خطا در هنگام تايپ نيز از ۱۰ درصد به شش درصد كاهش مي يابد.