به گزارش افکار نیوز به نقل از ايسنا ، اين شهر در نزديكي چند مركز تحقيقات علمي و يك دانشكده پزشكي محلي قرار دارد و ساكنان بر اين باورند كه اين موجود يكي از نمونههاي آزمايشگاهي بوده كه از آزمايشگاه فرار كرده است.

به گفته برخی شاهدان محلی، این حیوان مانند یک خوک آزمایشگاهی است که آزمایشات ژنتیکی بر روی آن به اشتباه انجام و باعثشده بدین شکل درآید.

این در حالیست که پلیس منطقه این موجود را یک نوع سگ موسوم به سگ کاکل دار چینی بی مو دانسته که بسیار هم گران قیمت است.

این حیوان عجیب از مقداری مو در سر و دم برخوردار است و بدنش عاری از مو، صورتی رنگ و دارای نشانه‌هایی شبیه به بدن پلنگ است.

گفته می‌شود این سگ با این ظاهر می‌تواند عنوان زشت‌ترین سگ جهان را به خود اختصاص داده و جایزه برنده سال گذشته را کهبه سگی به نام یودا رسید، از آن خود کند.