به گزارش افکار نیوز به نقل از ايسنا ، سلولهاي بنيادي پر توان القايي (iPS) داراي پتانسيل تبديل شدن به بافتهاي مختلف بدن بوده و بر خلاف سلول بنيادي بند ناف يا جنيني، از بدن افراد بالغ گرفته ميشود.

تیم تحقیقاتی دانشگاه یوکوهاما به سرپرستی پروفسور «هیدکی تانیگوچی» موفق شدند سلول‌های بنیادی پر توان القایی را به سلول های پیش ساز تبدیل کنند. سلول های تولیدی سپس به سر موش پیوند زده شد تا امکان استفاده از افزایش جریان خون را داشته باشد.

در این تحقیقات، سلول‌های پیوندی در بدن موش رشد کرده و کبد انسانی در ابعاد پنج میلیمتر بوجود آمد که قادر به تولید پروتئین انسانی است.

اين دستاورد گام مهمي در توليد اندام انساني قابل پيوند محسوب ميشود كه مي تواند كمبودهاي موجود در حوزه عضوهاي اهدايي را مرتفع كند؛ اما براي عملي شدن در حوزه پزشكي به تحقيقات بسيار بيشتري نياز دارد.