به گزارش افکار نیوز به نقل از ايسنا ، عنكبوتهاي جهنده مشهور به عنكبوتهاي خونآشام داراي رژيم غذايي ويژهيي هستند.

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که این نوع عنکبوت در شکار طعمه پشه، نه تنها شاخص «شکم به رنگ خون»، بلکه «شاخک» را نیز در نظر می‌گیرند.

در گذشته تصور می‌شد که عنکبوت‌های جهنده به هر نوع محرک اساسی مانند شئ کوچک متحرک برای نشان دادن رفتار غارتگرانه پاسخ می‌دهند. با این حال بر اساس مطالعات جدید این عنکبوت‌ها خورندگان ضربه‌زننده‌تری هستند.

به گفته «اگزیمنا نلسون» از دانشگاه کانتربری در نیوزیلند، این الگوریتم توسط عنکبوت جهنده مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و روش انتخاب طعمه این حشره بسیار پیشرفته‌تر از آن است.

در سواحل دریاچه ویکتوریا این عنکبوت‌ها در کمین پشه‌ها می‌نشینند و هنگامی که طعمه فقط دو تا سه سانتی‌متر از آن‌ها فاصله دارد، بر روی آن می‌پرند. جوانترین عنکبوت غالباً بر روی شکم پشه‌ها پریده و آن‌ها را گاز می‌گیرد. آن‌ها تا زمان افتادن حشره بر روی زمین منتظر مانده و سپس طعمه را می‌بلعند.

به این دلیل که عنکبوت‌ها به خون خورده شده توسط پشه‌های ماده نیاز دارند و انتخاب طعمه برایشان بسیار مهم است. پشه‌های ماده کمی متفاوت از هم‌نوعان نرشان هستند. نرها سیتای بیشتری بر روی شاخک‌هایشان دارند که این امر پوشش سر آن‌ها را کرکی‌تر می‌کند.

دانشمندان در این تحقیق با چسباندن اعضای بدن پشه‌های نر و ماده گرسنه و تغذیه کرده از خون(سر و گلوی یکی و شکم دیگری) نوعی " پشه‌ها‌ی فرانکن "(Franken) خلق کردند.

آن‌ها این پشه‌های درهم آمیخته را مقابل عنکبوت آویزان کردند و دریافتند که شکم بزرگ پر از خون و شاخک نقش مهمی را در انتخاب غذای عنکبوت ایفا کردند.

این عنکبوت‌ها کمتر به پشه‌های با شاخک کرکی حمله کردند و بیشتر به پوشش سر لخت یورش بردند حتی اگر هر دو پشه دارای شکم‌های پر از خون بودند. هر نوع پشه که دارای شکم خونی و شاخک ماده بود انتخاب بسیار مطلوبی به شمار می‌رفت.

نتايج اين تحقيق در ژورنال Experimental Biology انتشار يافت.