داریوش باباییان تهیه‌کننده سینما اظهار داشت: قیمت بلیت سینماها نسبت به  تورم  و وضعیت اقتصادی نامساعدی که وجود دارد با وجود افزایش قیمتی که در سال جدید شاهد هستیم همچنان زیاد نیست و نمی‌تواند پاسخگوی نیاز سینماها باشد. اگر قرار است بلیت سینماها ارزان شود تا مردم به سینما رفتن تشویق شوند، به حمایت دولت نیاز داریم.

باباییان خاطرنشان کرد: شیوع ویروس کرونا همچنان بر میزان فروش فیلم‌های سینمایی تأثیرگذار است و نمی‌توان انتظار داشت که به سرعت شرایط عادی را شاهد باشیم. همچنان کرونا مانع بزرگی برای سینما رفتن مردم است اما درباره اکران نوروزی به اعتقاد من انتخاب‌های خوبی صورت نگرفت و فیلم‌های مناسبی اکران نشدند.

وی افزود: نکته اصلی این است که سینمای ایران پتانسیل و گنجایش اکران 7 فیلم سینمایی به صورت همزمان را ندارد و اکران این تعداد فیلم در یک زمان محدود تصمیم اشتباهی است و از طرفی در کنار هم قرار گرفتن چند فیلم باعث می‌شود که فیلم‌ها به یکدیگر آسیب بزنند. به عنوان مثال فیلم «مورچه‌خوار» پیش از شروع اکران نوروز در دو هفته فروش بسیار خوبی داشت اما پس از اکران فیلم‌ها دچار افت شد و حتی همان فیلم‌ها هم فروش چندان موفقیت‌آمیزی نداشتند.

دولت برای ارزان شدن بلیت به سینماها کمک کند

این تهیه‌کننده در ادامه اظهاراتش تأکید کرد: شورای صنفی نمایش باید با بررسی دقیق فیلم‌های اکران را انتخاب کند و این شورا باید بداند که در کنار هم قرار گرفتن فیلم‌هایی چون «قدغن»، «گل به خودی»، «سگ‌بند» و «مورچه‌خوار» باعث شد که هیچکدام از این فیلم‌ها نتوانند به فروش قابل قبولی برسند. در مجموع به اعتقاد من ترکیب مناسبی برای اکران نوروزی انتخاب نشد.

باباییان در پایان تصریح کرد: فیلم‌هایی چون «موقعیت مهدی» و «روز صفر آثاری هستند که مخاطبانشان، بیننده‌های عادی سینماها نیست و بسیاری از مخاطبان این آثار افراد مختلف از ارگان‌های مختلف هستند و آن‌ها را در قیاس با دیگر فیلم‌ها نمی‌توان قرار داد. به اعتقاد من دولت باید به کمک سینما بیاید و برای ارزانتر شدن بلیت سینماها در جهت تشویق مردم به سینما رفتن نیازمند این کمک هستیم.