به گزارش افکارنیوز ،رضا رسولي در معرفي نامزدهاي اين جايزه به ايسنا، گفت: در بخش داستان نهمين جشنواره قلم زرين، كتاب قسمت دوم نوشته سیدهاشم حسینی / انتشارات سوره مهر، كتاب قدیس نوشته ابراهیم حسنبیگی / انتشارات كتاب نیستان و كتاب کمی دیرتر نوشته سیدمهدی شجاعی / انتشارات كتاب نیستان نامزد شدهاند.

او در ادامه گفت: بر اساس آیین‌نامه جایزه «قلم زرین»، ما در سه بخش شعر و پژوهش و داستان، در هر کدام یک برگزیده خواهیم داشت؛ ولی امسال در بخش داستان به این دلیل که امتیاز نامزدها به حد نصاب نرسیده است، از یکی از نامزدها تقدیر می‌شود و برگزیده نداریم.

رسولی همچنین داوران این بخش را به این شرح معرفی کرد: احمد شاکری(سرداور) و سمیرا اصلان‌پور و وجیهه علی‌اکبری سامانی(داور).

مراسم پاياني نهمین جایزه قلم زرین همزمان با روز قلم، ۱۴ تيرماه، برگزار خواهد شد.